Szabványok

Elektromos szabványok címjegyzéke:

 

MSZ 447:2009 Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakoztatás

 • 5.2.3. Felhaszn. mért főelosztó: a fogy.mérő utáni első elosztó, áramkörök túláramvédelmi kész. elh.
 • 2.3.2. Villanytűzhelyes lakás méretezési teljesítménye 11,04 kVA. (10 kW, 3*16A)
 • 2.3.3. A vezetékes gáztűzhelyes lakás méretezési teljesítménye 6,9 kVA. (6,6kW, 1*32A)

MSZ 6240 A belsőtéri mesterséges világítással kapcsolatos követelmények

MSZ 1585:2009 Villamos berendezések üzemeltetése MSZ EN 50110-1:2005

MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás

 • -kijárati utak biztonsági világítása

MSZ 2040:1995 Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése

MSZ 4851-2:1990 A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése

MSZ 4851-3:1989 Védővezetős érintésvédelmi módok mérési módszere

MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése

MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése

MSZ 2364-100:1995  Alkalmazási terület

MSZ 2364-200:1992  Fogalommeghatározások (elektrotechnikai szótár )

MSZ 2364-300:1995  Az általános jellemzők elemzése

 • aktív vezetők L1,L2,L3  nulla:N
 • T = egy pont közvetlenül csatlakozik a földhöz
 • I = az összes aktív rész el van szigetelve a földtől
 • TN-rendszer: TN-S külön védővezető,
 • TN-C-S nulla és védővezető részben közös,
 • TN-C  nulla és védővezető közös

MSZ 2364-410,-420,-430,-442,-443,-450,-460,-470,473,-482 Biztonságtechnika

MSZ 2364-410:1999 Áramütés elleni védelem

 • SELV = biztonsági törpefeszültség;
 • PELV = védelmi törpefeszültség;
 • FELV = működési törpefeszültség
 • elszigetelés;
 • védőfedél és burkolat;
 • védőakadály;
 • áram-védőkapcsoló -mint kiegészítő védelem
 • földelés;
 • egyenpotenciálú összeköttetés;
 • TN földelt nullavezető

MSZ 2364-420:1994 Hőhatás elleni védelem

MSZ 2364-430:1999 Túláram-védelem

MSZ 2364-442:1999 Túlfeszültség-védelem (kisfesz. vill. berendezések védelme a nagyfesz. rendszerek földzárlata esetén)

MSZ 2364-443:2002 Túlfeszültség-védelem (Légköri vagy kapcsolási eredetű túlfeszültségek ellen)

MSZ 2364-450:1994 Feszültségcsökkenés-védelem

MSZ 2364-460:2002 Leválasztás és kapcsolás

MSZ 2364-470:2002 Védelmi módok alkalmazása. Általános előírások. Áramütés elleni védelmi módok.

MSZ 2364-473:1994 Túláramvédelem alkalmazása

MSZ 2364-482:1998 Védelmi módok kiválasztása a külső hatások figyelembevételével. Tűzvédelem fokozott kockázat v. veszély esetén.

MSZ 2364-510,-520,-523,-537,-540,-551,-560  A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése

MSZ 2364-510:2002 Általános előírások

MSZ 2364-520:1997 Kábelek és vezetékrendszerek

MSZ 2364-523:2002 A kábelek és vezetékrendszerek megengedett áramai

MSZ 2364-537:2002 Kapcsoló- és vezérlőkészülékek. A leválasztó-kapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei

MSZ 2364-540:1995 A Földelő berendezések és védővezetők

MSZ 2364-551:1999 Egyéb szerkezetek. Kisfeszültségű áramfejlesztők.

MSZ 2364-610:1998  Első felülvizsgálat

MSZ 2364-702,-703,-705,706,708  Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények

MSZ 2364-702:1994  Uszodák

MSZ 2364-703:1994  Szauna-fűtő berendezést tartalmazó helyiségek

MSZ 2364-704:2002  Felvonulási területek villamos berendezései

MSZ 2364-705:1999  Mezőgazdasági és kertészeti épületek villamos berendezései

MSZ 2364-706:1999 Vezetőanyagú szűk helyek

MSZ 2364-708:1999 Lakókocsiparkok és lakókocsik villamos berendezései

MSZ 2364-714:2002 Szabadtéri világítóberendezések

MSZ 2364-753:2004 Padló- és mennyezetfűtési rendszerek

MSZ 2364-754:2006 A lakókocsik és lakóautók villamos berendezései (IEC 60364-7-708:1988 )

MSZ 13207:2000 0,6/1-20,8/36 kV névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége

MSZ 16040-1:1973  Sztatikus feltöltődések. Fogalmak

MSZ 16040-4:1974 Sztatikus feltöltődések. A védelem módjai

MSZ EN 12464-1:2003: fény, világítás, munkahelyi világítás.

 • A legkisebb megvilágítás:
 • Előcsarnok 100 lux;
 • Folyosó 100 lux;
 • Lépcső150 lux;
 • Mosdó 100 lux;
 • Iroda 500 lux;
 • Tárgyaló 300 lux;
 • Kisebb üzlet 300 lux;
 • Nagyterű üzlet 500 lux;
 • Fedett parkoló 75 lux
 • Kihajtó rámpa 75 lux;
 • Osztályterem 300-500 lux;
 • Táblavilágítás 500 lux;
 • Tornaterem, uszoda 300 lux
 • Ajánlott megvilágítás:
 • Büfé: 300 lux
 • Eladótér: 300 lux
 • Előadóterem: 500 lux
 • Előcsarnokok: 200 lux
 • Előkészítő helyiségek és műhelyek: 500 lux
 • Étkezdék, tálalók: 200 lux
 • Forgalmi területek, folyosók: 100 lux
 • Gyakorlati termek és laboratóriumok: 500 lux
 • Iktatás, másolás, stb.: 300 lux
 • Írás, gépelés, olvasás, adatfeldolgozás: 500 lux
 • Irattár: 200 lux
 • Iskolai étkezdék: 200 lux
 • Játszószoba: 300 lux
 • Konferenciatermek, tárgyalók: 500 lux
 • Konyha: 500 lux
 • Könyvtár: könyvespolcok: 200 lux
 • Könyvtár: olvasótermek: 500 lux
 • Közösségi helyiségek és gyülekezőhelyek diákoknak: 200 lux
 • Lépcsők, mozgólépcsők, mozgójárdák, rámpák: 150 lux
 • Műszaki rajzolás: 750 lux
 • Művészeti termek művészeti iskolában: 750 lux
 • Nyelvi laboratórium: 300 lux
 • Oktatóműhelyek: 500 lux
 • Orvosi vizsgálók: 500 lux
 • Osztálytermek esti iskolában és felnőttoktatásban: 500 lux
 • Osztálytermek, oktatótermek: 300 lux
 • Öltözők, mosdók, fürdőszobák, WC-k: 200 lux
 • Önkiszolgáló étterem: 200 lux
 • Pénztár: 500 lux
 • Pihenőszobák: 100 lux
 • Raktár- és tárolóhelyiségek: 100 lux
 • Ruhatár: 200 lux
 • Sportcsarnokok, tornatermek, uszodák (általános használatra): 300 lux
 • Szállítási csomagoló-, kezelőterületek: 300 lux
 • Számítógépes gyakorlótermek: 300 lux
 • Tanári szobák : 300 lux
 • Társalgó: 200 lux

MSZ 20194-1:2000  Közforgalmú területek mesterséges világítása. Meghatározások, alapelvek

MSZ HD 60364-4-41:2007  Áramütés elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005)

MSZ HD 60364-4-43:2010 Biztonság. Túláramvédelem (IEC 60364-4-43:2008)

MSZ HD 60364-4-443:2007 Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem

MSZ HD 60364-5-51:2007 A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése

MSZ HD 60364-5-51:2010 A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése

MSZ HD 60364-5-54:2007  Földelőberendezések, védővezetők és védő egyenpotenciálra hozó vezetők

MSZ HD 60364-5-559:2006 Lámpatestek és világítási berendezések (IEC 60364-5-55:2001)

MSZ HD 60364-6:2007 Ellenőrzés (IEC 60364-6:2006)

MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal (IEC 60364-7-701:2006)

MSZ HD 60364-7-703:2006 Szaunafűtő berendezést tartalmazó helyiségek és fülkék (IEC 60364-7-703:2004)

MSZ HD 60364-7-704:2007 Építési és bontási területek berendezései (IEC 60364-7-704:2005)

MSZ HD 60364-7-712:2006 2. Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek (IEC 60364-7-712:2002)

MSZ HD 60364-7-715:2006 Törpefeszültségű világítási berendezések (IEC 60364-7-715:1999)

MSZ EN 60617:2000   Villamos rajzjelek.

MSZ EN 61000-6-1:2002 A lakóhelyi, a kereskedelmi és a kisipari környezet zavartűrése

MSZ EN 61140:2002/A1:2007  Áramütés elleni védelem (IEC 61140:2001/A1:2004)

MSz EN 62305-1:2006 villámvédelmi szabványlap -> IEC 6230-1:2006 nemzetközi szabvány

 • A tetőszerkezeten 20–60 m sugarú gördülő gömbbel szerkesztett villámvédelmi felfogórendszer védett terében kell a napelemeket elhelyezni.
 • Biztonsági távolság: a napelemes rendszer alkatrészeitől mért távolság (s), ez általában 0,5 m és 1 m közötti.

MSZ EN 62305-2:2006  Kockázatkezelés (IEC 62305-2:2006)

MSZ EN 62305-3:2009 Építmények fizikai károsodása és életveszély(IEC 62305-3:2006)

MSZ EN 62305-4:2006 Villamos és elektronikus rendszerek építményekben

MSZ EN 50164 sorozat: villámvédelmi berendezés elemei.

MSZ EN 50164-1:2000+A1:2007: összekötő elemek követelményei.

MSZ EN 50164-1:2009 villámvédelmi berendezés elemei 1.rész összekötő elemek követelményei.

MSZ EN 50164-2:2003+A1:2007: vezetők és földelők követelményei.

MSZ EN 50164-2:2009  vezetők és földelők követelményei, a villámvédelmi berendezés elemei.

MSZ EN 50164-3.2007: leválasztó szikraközök követelményei.

MSZ EN 50164:2009. összecsatoló szikraközök követelményei.

MSZ EN 50164-4:2009.  vezető tartók követelményei.

MSZ EN 62561-4:2011  villámvédelmi rendszer elemei (LPSC) vezető tartók követelményei

MSZ EN 50164-5:2009. földelők ellenőrzési aknáinak és földelők  tömítéseinek követelményei.

MSZ EN 50164-6:2009. villámcsapás számlálok követelményei.

MSZ EN 50164-7:2009. földelés javító anyagok követelményei

MSZ EN 50536:2011 villámvédelem, viharfigyelő rendszerek

MSZ HD 60364-7-712:2006: napelemes (PV )energiaellátó rendszerek.

MSZ EN 61727:1998 Fotóvillamos (PV) rendszerek.

 • A közműinterfész jellemzői (elosztóhálózati paraméterek)
 • IEC 62116:2008 (nem kívánt sziget üzem elkerülése)

MSZ EN 61000-6-1, MSZ EN 61000-6-3,  10kW alatti EMC követelmények

 

IEC International Electrotechnical Commission szabványok címjegyzéke:

IEC 60364-1 2005 Low-voltage electrical installations Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions

IEC 60364-4-41 2005 Low-voltage electrical installations Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock

IEC 60364-4-42 2010 Electrical installations of buildings Part 4-42: Protection for safety – Protection against thermal effects

IEC 60364-4-43 2008 Electrical installations of buildings Part 4-43: Protection for safety – Protection against overcurrent

IEC 60364-4-44 2007 Electrical installations of buildings Part 4-44: Protection for safety – Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances

IEC 60364-5-51 2005 Electrical installations of buildings Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment Common rules

IEC 60364-5-52 2009 Electrical installations of buildings Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment Wiring systems

IEC 60364-5-53 2002 Electrical installations of buildings Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment Isolation, switching and control

IEC 60364-5-54 2002 Electrical installations of buildings Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors

IEC 60364-5-55 2008 Electrical installations of buildings Part 5-55: Selection and erection of electrical equipment Other equipment

IEC 60364-6 2006 Electrical installations of buildings Part 6: Verification

IEC 60364-7 2004…2010 Electrical installations of buildings Part 7: Requirements for special installations or locations